Lastiğin Tarihçesi

Tekerlek lastiğinin ilk adımı, J.B.Dunlop'un, oğlunun üç tekerlekli bisikleti için tahta bir tekerlek üzerine lastik solüsyonu emprenye edilmiş çadır bezini, çivilerle tutturup hava ile şişirerek elde ettiği basit lastik modeli ile atılmıştır.

Bugünkü manada lastiğin geliştirilmesi, 1900 yılların başlarında gerçekleşmiştir. Bugün lastiklerde yaygın olarak kullanılan ana hammadde olan kauçuk, önceleri sadece Güney Amerika'da üretilirken, sonraları Malezya, Endonezya, Srilanka, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Brezilya'da yetiştirilen kauçuk ağacından elde edilmektedir.

Kauçuk, önceleri değişik amaçlar için kullanılmış, ancak lastik sektöründe kullanımı Goodyear'ın kauçuğu kükürt ile pişirip (vulkanizasyon) şekillendirmesiyle gerçekleşmiştir. Bundan sonra lastik teknolojisinde Dunlop'un topuklara çelik teller yerleştirmesi ve iç lastiği geliştirmesi ile hızlı bir gelişme başlamış ve 1920'li yıllara gelindiğinde Pnömatik tekerlek lastiğin ana maddelerine pamuktan yapılmış olan kord bezleri dahil olmuştur. Pamuktan daha mukavim kord ipliklerinin geliştirilmesi ile pamuk kord bezi yerine, günümüzde yaygın olarak kullanılan rayon, polyester ve nylon gibi sentetik kat bezleri ve çelik kordlar kullanılmaya başlanmıştır.

Lastiklerin sınıflandırılması ve standardizasyonu 1940'lı yıllarda lastik kesit genişliği ve jant ebadından oluşan rakam-harf grubuna dayalı lastik ebat sistemi geliştirilmesiyle başlatılmıştır.