BİZDEN HABERLER

Geri Dön
Lastik Magazin Dergisi * Kasım-Aralık 2010 Sayı:44 * 2010 Değerlendirme/2011 Öngörüler
23 Kasım 2010

2011 Yılı, Lastik sektörü için yaşanmamış tecrübelerin yaşanacağı yıl olacaktır.

Konlas, 2010 yılını, makro ekonomik dengeler adına, kıyasen daha dingin ve büyüme olanakları sunabilecek bir yıl olarak tanımlamıştı, öyle de oldu.Konlas 2010 yılında, hedeflediği satış seviyelerini, yılın bitmesine 1 ay kala aşmıştır. Benzer durumun ekseri rakiplerimiz için de geçerli olacağını düşünüyorum.Bugünkü tüm ekonomik sonuçlar, dünyada, özellikle, iki ülke ekonomisinin istikrarlı ve hızlı büyümesine işaret etmektedir. Bu ülkeler Çin ve Türkiye’dir. 9 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan, Otomotiv Üreticileri Çin Derneği (CAAM) verilerine göre, ülkelerinde satılan araç sayısı, ilk 10 ay için 14,7 milyon adedi aşmıştır. Aynı kaynak, 2010 yılsonu verilerini 18 milyon adet olarak tahmin ediyor. Bu tespit 90 Milyon adet seviyesinde ekipman lastik ihtiyacını tarif etmektedir. Çin yenileme pazarının yıllık 300 Milyon lastik adedini aştığı bilgisi düşülmektedir ki toplamda 400 milyon adet/ yıl seviyesiyle Çin, ülkeler sıralamasında, adet esasında dünyanın en büyük pazarı konumuna yükselmiştir. Bu toplam adedin içerisindeki; özel dikkat gerektiren diğer bir husus, henüz birkaç yıl önce tamama yakını bias üretim iken, hızla büyüyerek 100 milyon adet/yıl seviyelerine gelen radyal otobüs/kamyon grubu lastik pazarıdır. Bu olağanüstü gelişme son birkaç yılın ürünüdür, daha önce böyle bir pazardan bahsedilemezdi. Çin nüfusu 1,5 milyar kişi seviyesindedir Tüm dünyada, diğer sektörlerde de izlenen hızlı büyüme, büyümeye koşut artan üretim gerekleri, nihai ürünün hammadde ve ara mala talebini aşırı kamçılamaktadır. Talebi artan girdi fiyatları yükselmekte, bu durum da nihai ürün fiyatlarını hızla arttırmaktadır. Konu, sadece Çin ülkesi ile ilgili değil küresel ekonomi ile ilgilidir, döviz fiyatlarının nispeten stabil seyri karşısında dahi 2011 yılında da tüm dünyada lastik fiyatlarının yönü hızlı artış istikametinde kalacaktır.Hızla büyüyen Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında, iç pazar, komşu ve diğer ülkelerle sağlanmaya çalışılan iyi ve istikrarlı münasebetler önem kazandıkça, ülkemizin stratejik değeri süratle artacaktır. 2010 yılı sonunda, ülkemizde satılan araç sayısının yıllık 740 bin adet seviyesini göreceği hesaplanmaktadır. Gelişmeler, pek çok dünya şirketinin, Türkiye pazarıyla daha dikkatli ve yakından ilgilenmesine sebep olmaktadır.Dünya otomotiv pazarı yükseliyor, lastik pazarı hızla büyüyor. Bu durum, lastik sektörünün tüm ilgililerine yeni fırsatlar ve görevler yüklemektedir.Lastik sektörünün, 2010 yılındaki sonuçlarına, iyi şirket yönetimlerinin yanında, sektöre ait yukarıdaki hususlar da neden olmuştur.2010 yılı verileri ortaya çıktıkça, daha önceden başlayıp devam eden nitelikli bir sürecin de teyidinin alınacağını düşünmek gerekmektedir. Küresel pazara yakından bakıldığında, birçok genç tedarikçinin, devasa adımlarla, daha dikkat çekici noktalara gitmekte oldukları görülecektir. Dünya lastik pazar paylaşımının son tablolarına bakıldığında, ilk 3-5 firmada gelenekselleşmiş neticeleri görebilirsiniz fakat ilk 10, hatta ilk 20 firmayı ele aldığınızda, toplam paylaşımda, daha birkaç yıl önce klasmana dahi girememiş nice firmanın milyar dolarlar cirolarıyla tırmandığı yerleri, dahası o cirolarla toplam pazarın hangi seviyelerine oturdukları izleniyor. Bu lastik sektörünün kayan ekseninin neyi işaret ettiğinin ifadesidir.Yeni listelerdeki o baş döndürücü genç tedarikçilerin arasında, tüm Konlas yabancı partnerleri özel dikkat çekmektedir. Ben, Konlası, işte bu temelde de, iç pazarda, gelecekte en şanslılar arasında görüyorum. Zira tüm partnerlerimizin, toplam ticari performansı, daha hırslı olmamızın sinerji kaynaklarındandır. Bu durum tesadüfî değildir. Zira daha önceden bunu öngördük, seçtik. Onlar, artık Türkiye pazarına, her zamankinden daha fazla odaklandılar, izliyor, öneriyor, talep ediyor ve istiyorlar. Talebi bilen gereklerine soyunur. Konlas’ın marka zenginliği, markalarının müşteri taleplerini karşılama gücü, bizzat partnerlerimizin, gelecekte ortaya koyacakları performansların göstergesi yatırımları bizleri kamçılamaktadır2010 yılında daha net olarak görülmeye başlayan diğer bir husus, marka değeri olgusudur. Gelecekte, marka değeri kavramının içini en çok doldurabilenlerin, pazarda çok daha önlerde yer alacağı şüphesizdir. Bu konu, ürün kalitesini, onun gelişimini, rekabetçi fiyatını, tüm bilinirlik ve bulunurluk gereklerini, dağıtım kanalını, tüm bunların nicel ve nitel farklılaşmasını, satış sürecinin tamamını, satışla başlayan ilişkinin devam eden tüm zincirini içermektedir. Tüm bu iç içe ilişkilerin göbeğine ar-ge tabanını oturtmuş, tüketici taleplerindeki değişimi en yakından izleyen ve doğru ürün gelişimini en hızlı tamamlayabilenler kazançlı çıkacaktır.Firma/ marka esasında, pazar tablosu değişmektedir, bu durum hızlanacaktır. Artık, en özel binek araçların, en pahalı SUV araçların kullandıkları lastik markaları hızla çeşitlenmektedir. Global pazarda herkes iyi olmak zorundadır. Pazar gereklerine ve pazarda kendilerine biçtikleri rolün gerektirdiği bilgi, gelişme, değişme ve sermaye yapısına sahip olmayanlar sürekliliği ve istikrarı sürdüremeyeceklerdir.Gelecekte, 2010 yılını, işte uzmanlaşma gereğinin daha bir netleştiği dönem olarak hatırlayacağız. Artık binek araç lastikleri genellemesinden dahi uzaklaşılıyor. Tüketici beklentileri, araç üreticilerinin beklentiler yönündeki uygulamaları ve gelişip çağı yakalama yönünde değişen yol şartları, büyük pastanın içerisindeki basık seri ve aynı zamanda yüksek inch lastiklerin pazarını daha farklı değerlendirmemizi dayatıyor. UHP ve 4x4/ SUV lastikleri pazarındaki hızlı büyüme, en büyük sorunu kar olan tüm sektör aktörlerine aynı zamanda önemli fırsatlar sunuyor. Gittikçe daha bilinçlenen tüketici karşısında perakendeciler de tedarikçiler gibi uzmanlaşmaya mecburlar. Bilgisayar ortamında, müşteri, araç, ürün iz kaydı yaratarak izleyebilme, doğru araca, doğru kalifikasyonda, hız ve yük endeksi uyumlu, en zengin çeşitte ürünü, en geniş ve bilimsel servisi sunabilme, performansta süreklilik sağlamak üzere, periyodik bakım gereklerini yaratabilme, bugün performans noktası hedefini önüne koyan tüm perakendecilerin yaratması zorunlu standartlardır. Belli ürün gruplarının, her daim ve her yerde yoğun satılamamasının gerçeği burada aranmalıdır.Bu durum ticari araç lastikleri segmentimde de aynıdır. Ticari araç lastikleri gruplarında bu yıl da şiddetli rekabet oldu. Talepte, ekonomik konjonktüre tabi dalgalanmalar yaşandı. Marka payları değişiyor. Perakendecilerin de, hedef müşteri beklentilerine en uygun donananları, en zengin satılabilir stokları yaratabilenleri istikrarlı büyümelerini devam ettirebildiler. Tüm lastik pazarında, gelişmiş servis yatırımlarına yönelenler tüketicinin ilgisine o seviyede muhatap oldular. Şuna inanmak gerek; işine yatırım yapanlar yapmayanların daima önünde olacaklardır.Tüm 2010 yılı boyunca izlediğimiz pazar fotoğrafı, Konlas açısından, yine kısıtlı geçen ağır vasıta lastikleri segmentinde ise, uzun süreçlere yayıp, fevkalade neticeler aldığımız yeni ürün testlerinden sonra, gelecek yıllarda, bol çeşitle var olacağımız pazarda önemli pay alacağımıza ilişkin beklentilerimizi pekiştirmiştir.2010 yılında, yeterli başarıyı yakalayamadığımız birincil konu maalesef yine donanımlı, işin gerektirdiği niteliklere sahip ve gelişmeye açık insan gücü kaynaklarının temini husus idi. Maalesef, mevcut çalışanların da günün gerektirdiği gelişmeleri en kısa süreçlerde başarabildiğini genellikle söyleyebilmek mümkün değildir. Şirketimiz, büyürken yeni iş gücü ihtiyaçlarına gerek duyuyor. Bu yıl da birçok yeni iş arkadaşımız aramıza katıldı. Bu hususta azami seçici davrandık ama en azından 2010 yılı boyunca, esaslı eğitim faaliyetlerimiz, işbaşı yaptırdığımız bu yenilerin eğitim süreçleriyle tüketildi. Oysa her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz, uyguluyoruz. Bizim yetkili satıcı ve müşterilerimiz hakiki iş ortaklarımızdır ve biz süreci, birlikte öğrenmek ve uygulamak olarak tanımlayan bir zihniyete sahibiz. Diliyorum ki, Konlas 2011 yılından itibaren eğitim gereklerini onlarla en çok paylaşabilen tedarikçilerden olsun.Bununla beraber, Konlasın tüm kadroları artık daha tecrübelidir ve yeni pazar gereklerini daha iyi öğrenip, pazardan ne istediğini, neyi ve nasıl vereceğini daha bilen durumdadırlar demek mümkündür. Mevcut seviyemizle yetinmeyeceğiz, çünkü eğitimin dinamizmine ve sürekliliğine inanıyoruz.Doğru hedeflere kanalize olmak yetmemektedir, kaynakların yönetimi bilimi harcamalarda da isabet ve disiplini dayatmaktadır. İçsel bilgi bankalarımızın bina edilebilmesi ve geliştirilebilmeleri, kaynakların zamanında ve sağlıkla elde olunması nitelikli personelle mümkündür. Değişen şartlar karşısında Konlas çalışanları da yarışmak ve gelişmek zorunda kalmaktadırlar. Önümüzdeki süreçler, onların profesyonel destekle eğitim gereklerinin belirlenip giderileceği dönemlerdir... İyi yönetim ve iyi kadrolar, iyi uygulamalar için şarttır. Gücümüzün en önemli rezervlerinin başında iş gücü kaynaklarımız yer almaktadır.Çağımız bilgi çağıdır fakat bu denli bilgi kaynağı ve bilginin kendisi yararlı ve bilimsel olanını ayrıştırmaya, tasniflemeye ve gerektiğinde belli bilgi gruplarını seçerek anlam katabilmeyi gerektirmektedir. Yeni dönemler, yepyeni pazarlama argümanları sunmaktadır. Günün sunduğu teknolojik imkânları sonsuz kullanabilmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bilgileri sürekli test ediyor ve güncelliyoruz. Esirgenen bilginin artık önemi kalmamıştır. Pazarın tamamı, neyin olup bittiğin artık her zamankinden fazla farkındadır. Reel ile ilgiliyiz, Pazar neyi istiyorsa ve tüm segmentlerde ne gerekiyorsa gücümüzü oraya odaklıyoruz. Şüphesiz, Konlas ve iş ortakları, e-ticaret alanında da başarılı olacaktır.2011 yılında, yine, lastik pazarını bekleyen yenilikler söz konusudur. Bunların başında anmamız gereken husus, Çin menşeli lastiklerin, ülkemiz pazarında yine baş gösterecek olmasıdır. Konlasın özellikler arz eden bu pazar dilimine ilişkin uzman tecrübesi kabul edilmelidir. Uygulamanın geçmişindeki Konlas tavrı malumdur. O piyasadan geleceklerin önemli derinlikte fiyat ve kalite yelpazesi sunacağını biliyoruz. Fakat tüketicinin, süreklilikten uzak, başıboş, sadece fiyat albenisine yönelik arzı çok çabuk fark ederek rağbet etmemesi dileğimdir. Bazen, sunucuları haksızlığa uğratması mümkün olan Tüketici Yasası kurum ve müeyyidelerini de, tedarikçilere, bu anlamda, daha uzun ticari beklentileri hedefletmesi bakımından özellikle önemsiyorum. Adı en önde anılan markaların da üretiminin önemli bir üssü olarak kullandığı Çin pazarını tedarikin bir unsuru olarak kullanmamak düşünülemez. Temennim, tüketicinin, beklentilerini kucaklayacak, kaliteli ürünleri ödüllendirmesidir. Önemlisi, kelimenin tam anlamında arkasında durulabilen üründür. Konlas, kaynağı çok iyi tanımaktadır, gücü ve imkânları vardır. Demeliyim ki, Konlas, her zaman, pazarın kendisinden beklediği azami kalite güvencelerini sağlayacak ürünlerle ilgili olacaktır.Gelecek yılın tüm lastik pazarı için bol kazançlı olmasını diliyorum.

Tunç KüçüksönmezKonlas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı